POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI ULAGANJEM U INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE TVRTKE EUROTEIL D.O.O.

 

Tvrtka EUROTEIL d.o.o. uz podršku Horus Business Consulting – a  provela je projekt

„Poboljšanje konkurentnosti ulaganjem u informacijske i komunikacijske tehnologije tvrtke EUROTEIL d.o.o.“
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Svrha (cilj) Poziva

  • Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH

Specifični cilj projekta:

  • Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima

Osnovni podaci o projektu

  • Naziv projekta: „Poboljšanje konkurentnosti ulaganjem u informacijske i komunikacijske tehnologije tvrtke EUROTEIL d.o.o.““
  • Naziv poziva: „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2“ ; KK.03.2.1.19.0233
  • Trajanje: 15.01.2020.-15.01.2021.
  • Vrijednost projekta: 527.554,80 kuna
  • EU sufinanciranje:  263.828,49 kuna

Očekivani rezultati provedbe

  • Prihodi od prodaje tvrtke povećani za 32% do 2022. godine
  • IKT rješenja s pripadajućom opremom instalirana i u pogonu
  • Zaposleno 7 novih djelatnika do 2022. godine

 

Kontakt: uprava@euroteil.hr , www.euroteil.hr  , Za više informacija www.strukturnifondovi.hr

 

Sadržaj ove web publikacije isključiva je odgovornost tvrtke EUROTEIL  d.o.o.